MENU

Stanice technické kontroly

Veškeré Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek naleznete zde.

KONTROLNÍ LINKA STANICE TECHNICKÉ KONTROLY 38.35

Provozní řád kontrolní linky STK stanovuje postupy související s provozem kontrolní linky, a dále povinnosti a práva fyzických osob, které žádají o provedení technické prohlídky vozidla.

Provozní řád je závazný pro všechny pracovníky STK a fyzické osoby, které přistavily vozidlo k technické prohlídce. Poznámka: pojmu „fyzická osoba, která přistavila vozidlo k technické prohlídce“ (§47, odst. 5, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) odpovídá v tomto „Provozním řádu“ též pojem „zákazník, který žádá o provedení technické prohlídky vozidla“ nebo dříve používaný pojem „řidič kontrolovaného vozidla“.

Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních a zvláštních vozidel. (§ 54, odst. 1, a § 79, odst. 1, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat kontrolované vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to umožňuje stav a přístupnost seřizovacích prvků. (§ 48, odst. 2, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, předá v čekárně příjmu STK – příjem dokladů, pracovníkovi příjmu (operátor/ka) předepsané doklady (dle § 9, odst. 1, a příloha č. 20 vyhlášky MD č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Stanice technické kontroly provedení technické prohlídky odmítne, jestliže fyzická osoba, která přistavila vozidlo k technické prohlídce, nepředloží doklady k vozidlu (dle předchozího bodu 4 Provozního řádu) nebo není-li vozidlo čisté a ve stavu, který umožňuje bezpečné provedení technické prohlídky nebo nejsou-li demontované poklice kol ze všech kol nebo z vozidla zjevně unikají provozní hmoty v takové míře, která by znečistila pracoviště nebo ohrozila bezpečnost práce (§ 9, odst. 2 a 3, vyhlášky 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, obdrží informaci od pracovníka příjmu, kam má vozidlo přistavit a kde vyčkat na další pokyny kontrolního technika STK.

Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, na základě pokynů kontrolního technika, najede do prostoru kontrolní linky, na kontrolní stání (pracoviště) č. 1. V případě možného rizika nebo požadavku zákazníka najede na kontrolní linku STK kontrolní technik STK. Vozidla s pohonem LPG, popř. CNG, najíždí na kontrolní linku na původní palivo – benzín, popř. motorovou naftu.

Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být přítomna při technické prohlídce ve stanici technické kontroly. (§ 47, odst. 5, zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Další spolucestující osoby vyčkají v čekárně příjmu STK do ukončení technické prohlídky.

Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, při provádění technické prohlídky na kontrolní lince STK je povinna dbát pokynů kontrolního technika STK a nevstupovat mimo vymezený prostor. Tímto prostorem se rozumí u samostatné linky – prostor, po levé straně linky (ve směru pohybu vozidla), mezi zdí a naváděcí čarou.

Mimo tento prostor je fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, oprávněna vstoupit pouze na vyzvání kontrolního technika (např. z důvodu seznámení se zjištěnou závadou), ale musí být předem seznámena s možnými riziky nebezpečí úrazu.

Po kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem přes jednotlivé kontrolní stání (pracoviště) výhradně kontrolní technik STK.

Do pracovní jámy může vstupovat pouze kontrolní technik STK.
Je-li při kontrole vozidla fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, vyzvána kontrolním technikem STK ke vstupu do pracovní jámy (např. z důvodu seznámení se zjištěnou závadou), musí být fyzická osoba předem seznámena s možnými riziky nebezpečí úrazu v prostoru pracovní jámy.

Osoby, které mají přístup na kontrolní linku STK za účelem provádění státního odborného dozoru, případně provádějí činnosti auditorské, expertní, znalecké nebo posudkové, jsou seznámeny vedoucím STK s možnými riziky nebezpečí úrazu a jsou proškoleny (školení BOZP) v mateřských organizacích.

Na kontrolní lince STK je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.

Na kontrolní lince STK je zakázáno skladovat (odkládat) věci a materiál, které nejsou potřebné pro činnost a provoz kontrolní linky STK.

Pozn.: Provozní řád STK 38.35 je k nahlédnutí na Příjmu STK.

Fotogalerie

Franotrans Stanice technické kontrolyFranotrans Stanice technické kontrolyFranotrans Stanice technické kontrolyFranotrans Stanice technické kontrolyFranotrans Stanice technické kontrolyFranotrans Stanice technické kontrolyFranotrans Stanice technické kontroly