MENU

STK Zábřeh

Stanice technické a emisní kontroly

Likvidace autovraků

Měření emisí

STK a EMISE u nás
BEZ OBJEDNÁNÍ

STK a ME bez nutnosti objednat se předem!

Franotrans - STK - Měření emisí - Likvidace

NABÍZÍME:

Praxe 20 let
Jsme zde pro Vás již od roku 2003.
Bez objednání
K nám se nemusíte předem objednávat. Stačí jen přijet.
Vše na jednom místě
Komplexní služby pro Vás na jednom místě.
Tip pro Vás
Možnost zkrátit si čas strávený u nás návštěvou blízkého obchodního střediska nebo centra města.

Naše služby

Pravidelná technická prohlídka silničních vozidel
Provoz silničních vozidel podléhá zákonu č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Dle § 39 tohoto zákona silniční vozidla musí absolvovat pravidelné technické kontroly v daných intervalech. Pravidelná technická prohlídka vozidel se provádí v plném rozsahu dle vyhlášky č. 342/2014 Sb.
Technická kontrola při schvalování technické způsobilosti vozidel v ČR
Tato kontrola se týká vozidel dovezených ze zahraničí mimo EU, která nebyla dosud registrována v ČR. Kontrola se provádí v plném rozsahu a vypracuje se protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla potřebný pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.
Technická prohlídka před registrací silničních vozidel v ČR
Technické prohlídky před registrací vozidel se provádějí v případě, kdy vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice (dovoz ze zemí EU), nebo při koupi nového vozidla, a má vystaven technický průkaz (čistopis). Prohlídka se provádí v plném rozsahu dle vyhlášky č. 342/2014 Sb., a na jejím konci obdržíte protokol potřebný k registraci vozidla na příslušném úřadě.
Evidenční kontrola
Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v ORV (resp. malého technického průkazu), popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, které nepodléhá registraci. Evidenční kontrola se provádí v případě změny vlastníka použitého vozidla před registrací této změny na příslušném úřadě.